II-asis Platelių dviračių maratonas [Liepos 23, 2011]

Liepos 23-24d. Plateliuose vyks II-asis dviračių maratonas.
Maratono distancija: 50 km 
Trasa: Plateliai - Alsėdžiai - Plateliai.
Taip pat vyks individualios lenktynės 13 km. laikui maratono distancijos atkarpoje.

Maratone gali dalyvauti visi norintys!
Renginio programa

Dviračių žygio "Suk į dešinę" dalyviai įveikė pusiaukelę [Liepos 20, 2011]

Jubiliejinio - 10-ojo - dviračių žygio "Suk į dešinę", prasidėjusio liepos 16-ąją, dalyviai jau įveikė pusę užsibrėžto maršruto.

"Per tas keturias dienas sutikome labai daug pozityviai nusiteikusių žmonių - nuoširdžių, paprastų, draugiškų, ir, kas svarbiausia, labai pozityviai žvelgiančių į ateitį. Iš jų reikėtų pasimokyti mums visiems. Susitikimai su žmonėmis įkvepia ir sustiprina tikėjimą tuo, ką darai, nes pamatai, kad daugybė žmonių mumis tiki. Paprastas kaimo žmogus sako, ką jaučia, tiesiai šviesiai. Keliaudamas kaskart iš naujo atrandi Lietuvą - sutinki vis naujų žmonių, susipažįsti su savita vietovių istorija, neretai apipinta legendomis. Tai neįkainojama patirtis ir emocijos", - įspūdžiais iš dviračių žygio dalijasi Premjeras, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Andrius Kubilius.

Toliau maršrute: Plateliai, Plungė, Vėžaičiai, Gargždai, Kretinga, Palanga, Šventoji, Skuodas - paskutinė dviračių žygio stotelė. Čia žygeiviai stebės ambasadoriaus Vygaudo Ušacko krepšinio taurės finalą ir dalyvaus TS-LKD Jaunimo bendruomenės inicijuojamame atvirame forume "Aš turiu idėją".[1][1] http://politika.atn.lt/straipsnis/84792/dviraciu-zygio-suk-i-desine-dalyviai-iveike-pusiaukele

Linksmybės Plateliuose netilo iki paryčių [Liepos 01, 2011]

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis pla­te­liš­kiams ir mies­te­lio sve­čiams kaip nie­ka­da pa­žė­rė gau­sy­bę ren­gi­nių, links­my­bių ir at­rak­ci­jų. Mat Pla­te­liuo­se vy­ko Jo­ni­nės ir Pet­ri­nės.

Šie­met Jo­ni­nių šven­tė prie Pla­te­lių jachtk­lu­bo su­lau­kė ne­re­gė­to žmo­nių ant­plū­džio. Ket­vir­ta­die­nį ne tik mies­te­lė­nai, bet ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jai po dar­bų švęs­ti trau­kė prie Pla­te­lių eže­ro.
Šven­tės me­tu lau­kė vi­sos se­no­sios tra­di­ci­jos: ap­si­prau­si­mas, ku­po­lia­vi­mas, vai­ni­kė­lių py­ni­mas, jų pluk­dy­mas, me­džių lan­ky­mas. Ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė bū­ri­mas iš ku­po­lių. Bu­vo už­deg­tas ir au­ku­ras.
Ge­rą nuo­tai­ką ga­ran­ta­vo folk­lo­ro an­samb­liai iš Ma­žei­kių ir Pla­te­lių.
Prieš pat vi­dur­nak­tį, pa­svei­ki­nus Jo­nus ir Ja­ni­nas, kas no­rė­jo, šo­ki­nė­jo per Jo­ni­nių lau­žą. Nuo se­no ži­no­ma, kad pa­par­tis ne­žy­di, ta­čiau trum­piau­sią me­tų nak­tį, vi­dur­nak­tį, ne vie­nas iš­si­ruo­šia ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do. Sa­ko­ma: jei jį su­ra­si, bū­si lai­min­giau­sias žmo­gus, įgy­si ant­gam­tiš­kų ga­lių - su­pra­si gy­vū­nų kal­bą, gal net aiš­kia­re­giu tap­si. Kas ten ži­no, gal Jo­ni­nių nak­tį kam ir pa­vy­ko su­ras­ti tą ste­buk­lin­gą­jį žie­dą... (Tęsti...)

Žurnalistų ralis finišavo Plateliuose [Birželio 06, 2011]

Prie Platelių ežero finišavo tradicinis tarptautinis žurnalistų ralis „Lietuva 2011”, kurį jau šešioliktus metus paeiliui padedamas rėmėjų surengė Lietuvos žurnalistų autoklubas.
Prie starto linijos Šiauliuose penktadienį išsirikiavo 36 ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos, o finišo liniją Plateliuose kirto 32.
Žurnalistų ralio maršrutai šiemet driekėsi Žemaitijos, kurią kol kas bene mažiausiai pažįsta dauguma kasmet į ralį atvykstančių užsieniečių, keliais. Iš viso per dvi dienas ralio dalyviams teko įveikti 346 kilometrus su 25 greičio ruožais ir specialiomis rungtimis, kurių bendras ilgis - 42,8 kilometro.[1]

 

 


[1] http://pressauto.lt/lt/naujienos/zurnalistu-ralis-dundejo-zemaitijos-keliais.html

Platelių ežero valymo akcija pavyko! [Gegužės 16, 2011]

     Gegužės mėn. vyko Platelių ežero valymo akcija, kurioje dalyvavo gausus būrys entuziastų. Šią akciją organizavo Platelių miestelio bendruomenė kartu su Platelių Jachtklubu, nardymo centru "Oktopusas" bei nacionalinio parko darbuotojais. Iš ežero dugno ir jo pakrančių buvo surinktas didelis kiekis šiukšlių ir pašalinių daiktų, kurie tikrai nepuošė vis dar švariausio Žemaitijos ežero. Didžiausias šios akcijos iššūkis buvo trys stambūs rąstai ir akmenys gulintys dugne prie pat pagrindinio tiltelio, ten kur dažniausiai nardo ežero lankytojai. Po didelių pastangų, šie pavojingi objektai buvo pašalinti ir nuo šiol, šokinėti nuo 3m. aukščio bokštelio, tapo daug saugiau.
     Po visos dienos darbų, pavargę, bet laimingi, susėdę prie kavinės "Burės" stalų, entuziastai džiaugėsi, kad ežeras dabar kur kas švaresnis, pakrantės gražesnės ir saugesnės. Akivaizdu, kad norint pašalinti visas šiukšles iš ežero ir jo pakrančių, reikės tokią akciją kartoti nuolat ir ne vieną kartą. Bet labiausiai viskas priklauso nuo žmonių, besilankančių prie ežero, sąmoningumo ir kultūros.
     Tausokime tai, ką mums davė gamta! (Tęsti...)

Padavimai apie Platelių ežerą [Balandžio 17, 2011]

Platelių ežero atsiradimas

Senų senovėje Platelių ežeras esą parėjęs kartu su žuvimis ir vėžiais debesies pavidalu. Šis debesis slinkęs nuo Darbėnų per Salantus ir Notėnus. Slinkdamas padange, jis išmetęs ant žemės daugybę žuvų, kuriomis gyventojai ilgą laiką maitinęsi. Iki to laiko tas ežeras buvęs Darbėnų apylinkėje. Dabar buvusio ežero vietoje ten esanti vien baigianti išdžiūti pelkė.

Toje vietoje, kur dabar tyvuliuojąs Platelių ežeras, per daubos vidurį tekėjusi upė. Paupyje buvusios geros pievos, derlinga žemė, o kitur - didelės ir nepraeinamos pelkės. Apie Pilę buvęs išsistatęs kaimas ar miestas. Balos buvusios priaugusios krūmokšnių. Kai ežeras „parėjęs”, po vandeniu likusi beveik visi gyventojai. Tie žmonės, kurie išsigelbėjo, ežero pakrantėje įsikūrė naują gyvenvietę, o senąją jiems beprimindavo tik saloje buvusios bažnyčios bokštai. (Tęsti...)

Plateliai. Česlovas Kudaba. Publikacija žurnale "Mokslas ir gyvenimas" 1967/6 [Balandžio 16, 2011]

Abejot netenka, kad gražesnės vietos už Platelius Žemaitijoje nėra. Čia didžiausias Vakarų Lietuvos ežeras su aukštomis miškingomis pakrantėmis, daugybe vingių, užutekių, pusiasalių, salų. Pakrantes sergsti neramios, bet prasmingos Žemaičių praeities liudininkai. Aplankius šį kraštą, vaizduotėje atgimsta senovės girių neįžengiamos paunksnės, smilkstančios Alkos, tiltai per ežero gelmes, prancūzų grafų gobši dvasia, o prie ežero, saulėlydį palydėjęs, iki vėlumos tamsoje, rodos, vis sėdi rašytojas Vienuolis, laukiantis pasirodant nuskendusios Gervazo laimės. Tokį jį dar prieš dešimtmetį, paskutinę jo vasarą, teko čia matyti. Nepakartojamo grožio šis Žemaitijos kampelis nuo seno daugelio labai mylimas.
Kaip ir kada atsirado šie ežerai?
(Tęsti...)

<< 1 2 >>

Orai Plateliuose
°C | °C °C | °C °C | °C
Artimiausi renginiai

<  2018  Gruodis  >
Pr
An
Tr
K
Pt
Š
S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31