Plateliai   Jachtklubas   Renginiai   Maitinimas   Apgyvendinimas   Pramogos   Naujienos   Atsiliepimai   Galerija   Kontaktai
 
24.06, Sk 25.06, Pr 26.06, An
Didelis debesuotumas Didelis debesuotumas, nedidelis lietus Debesuota, nedidelis lietus
+16|+9 +15|+12 +20|+16
Naujienos
Rugpjūčio 06, 2011
Plateliai senose fotografijose


Internetinėje erdvėje bei mūsų svetainėje galime rasti gausybę nuotraukų apie gražuolį Platelių ežerą ir jo apylinkes. Tačiau, kaip atrodė Plateliai prieš pusę amžiaus ar net prieš šimtą metų??
Gal turite savo archyvuose senų nuotraukų, kurios net nemato dienos šviesos?
Mielai prašome pasidalinti su Platelių Jachtklubo svetainės lankytojais įdomiomis istorinėmis nuotraukomis apie Platelius ir jo apylinkes. Lauksime skaitmenizuotų nuotraukų mūsų el.paštu info@plateliuose.lt. Jei yra galimybė, prašome nurodyti nuotraukos metus ir autorystę.
Šiandien publikuojame keletą istorinių Platelių vaizdelių iš Barniškių šeimos archyvo. (Tęsti...)

Liepos 30, 2011
Platelių plaukimo maratonas švenčia 30-metį


Baigėsi 30-asis Platelių plaukimo maratonas.
Skelbiami plaukimo varžybų rezultatai:
Plateli_plaukimo_maratonas_2011_Rezultatai.doc
(Tęsti...)

Liepos 26, 2011
"Varom už Lietuvą" su trenksmu keliauja per Žemaitiją


20-ąją žygio "Varom už Lietuvą" dieną krepšinio kamuolys, patekęs į užsispyrusių žemaičių rankas,  artėja link Šilutės.

„Iš palėpių išsitraukę senus būgnus, mušame ne prasčiau už Sėklą. Mes padarėm triukšmą! Kamuolio bumbsėjimas aidi visoje Žemaitijoje!”, - įspūdžiais dalijasi Kretingoje su įspūdingais būgnais įžaidėjus lydėjęs Marius Meškauskas.

Nors save šio krašto gyventojai dažnai ir vadina atskira tauta, bet už Lietuvą Žemaitijoje varę įžaidėjai savo stiprybe nustelbė visus iki šiol buvusius miestus. Per Plungę ir Platelius link Kretingos varydami kamuolį, žemaičiai sukūrė iki šiol nematytą derinį – miestuose pasitinka minios skanduojančių, šokančių, dainuojančių, palaikančių ir apie savo kraštą su pasididžiavimu kalbančių žmonių.

„Mačiau, kaip kamuolį įžaidė Plungėje, bet tai, kas vyko Plateliuose, pranoko mano įsivaizdavimą. Mes esam maža bendruomenė, glaudžiai bendraujame, todėl buvom vieningi ir susirinkom dar gausiau nei Plungėje,“ - pasididžiavimo neslepia plateliškis Rolandas Kasparavičius.[1]

 


[1] http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/miesto-pulsas/-varom-uz-lietuva-kamuolys-su-trenksmu-keliauja-per-zemaitija-366371

Liepos 23, 2011
II-asis Platelių dviračių maratonas


Liepos 23-24d. Plateliuose vyks II-asis dviračių maratonas.
Maratono distancija: 50 km 
Trasa: Plateliai - Alsėdžiai - Plateliai.
Taip pat vyks individualios lenktynės 13 km. laikui maratono distancijos atkarpoje.

Maratone gali dalyvauti visi norintys!
Renginio programa

Liepos 20, 2011
Dviračių žygio "Suk į dešinę" dalyviai įveikė pusiaukelę


Jubiliejinio - 10-ojo - dviračių žygio "Suk į dešinę", prasidėjusio liepos 16-ąją, dalyviai jau įveikė pusę užsibrėžto maršruto.

"Per tas keturias dienas sutikome labai daug pozityviai nusiteikusių žmonių - nuoširdžių, paprastų, draugiškų, ir, kas svarbiausia, labai pozityviai žvelgiančių į ateitį. Iš jų reikėtų pasimokyti mums visiems. Susitikimai su žmonėmis įkvepia ir sustiprina tikėjimą tuo, ką darai, nes pamatai, kad daugybė žmonių mumis tiki. Paprastas kaimo žmogus sako, ką jaučia, tiesiai šviesiai. Keliaudamas kaskart iš naujo atrandi Lietuvą - sutinki vis naujų žmonių, susipažįsti su savita vietovių istorija, neretai apipinta legendomis. Tai neįkainojama patirtis ir emocijos", - įspūdžiais iš dviračių žygio dalijasi Premjeras, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Andrius Kubilius.

Toliau maršrute: Plateliai, Plungė, Vėžaičiai, Gargždai, Kretinga, Palanga, Šventoji, Skuodas - paskutinė dviračių žygio stotelė. Čia žygeiviai stebės ambasadoriaus Vygaudo Ušacko krepšinio taurės finalą ir dalyvaus TS-LKD Jaunimo bendruomenės inicijuojamame atvirame forume "Aš turiu idėją".[1][1] http://politika.atn.lt/straipsnis/84792/dviraciu-zygio-suk-i-desine-dalyviai-iveike-pusiaukele

Liepos 01, 2011
Linksmybės Plateliuose netilo iki paryčių


Il­ga­sis sa­vait­ga­lis pla­te­liš­kiams ir mies­te­lio sve­čiams kaip nie­ka­da pa­žė­rė gau­sy­bę ren­gi­nių, links­my­bių ir at­rak­ci­jų. Mat Pla­te­liuo­se vy­ko Jo­ni­nės ir Pet­ri­nės.

Šie­met Jo­ni­nių šven­tė prie Pla­te­lių jachtk­lu­bo su­lau­kė ne­re­gė­to žmo­nių ant­plū­džio. Ket­vir­ta­die­nį ne tik mies­te­lė­nai, bet ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jai po dar­bų švęs­ti trau­kė prie Pla­te­lių eže­ro.
Šven­tės me­tu lau­kė vi­sos se­no­sios tra­di­ci­jos: ap­si­prau­si­mas, ku­po­lia­vi­mas, vai­ni­kė­lių py­ni­mas, jų pluk­dy­mas, me­džių lan­ky­mas. Ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė bū­ri­mas iš ku­po­lių. Bu­vo už­deg­tas ir au­ku­ras.
Ge­rą nuo­tai­ką ga­ran­ta­vo folk­lo­ro an­samb­liai iš Ma­žei­kių ir Pla­te­lių.
Prieš pat vi­dur­nak­tį, pa­svei­ki­nus Jo­nus ir Ja­ni­nas, kas no­rė­jo, šo­ki­nė­jo per Jo­ni­nių lau­žą. Nuo se­no ži­no­ma, kad pa­par­tis ne­žy­di, ta­čiau trum­piau­sią me­tų nak­tį, vi­dur­nak­tį, ne vie­nas iš­si­ruo­šia ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do. Sa­ko­ma: jei jį su­ra­si, bū­si lai­min­giau­sias žmo­gus, įgy­si ant­gam­tiš­kų ga­lių - su­pra­si gy­vū­nų kal­bą, gal net aiš­kia­re­giu tap­si. Kas ten ži­no, gal Jo­ni­nių nak­tį kam ir pa­vy­ko su­ras­ti tą ste­buk­lin­gą­jį žie­dą... (Tęsti...)

<< 1 2 3 >>

Mūsų draugai
Sprendimas: Intesp@